دانلود فایل*بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تاثيرات آن*

بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تاثيرات آن|bi
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی امواج الكترومغناطيس در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تاثيرات آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 126

فهرست مطالبچكيدهمقدمهفصل اولامواج الكترومغناطيسيميدانهاي الكتريكي و مغناطيسيامواج متحرك روي يك خط انتقالفتونها و امواجفتونهاميدانهاي الكترومغناطيسي در فركانس قدرتفصل دومثابت‌هاي خطوط انتقالجنس‌ هادي و ساختمان آنمقاومت خطضريب القائي خطخطوط سه فازهاديهاي متساوي‌الفاصلهمساوي كردن ولتاژهاي القائي بوسيله پيچيدن خطظرفيت خطظرفيت خط سه‌فازفصل سوممحاسبه پارامترهاي خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدودمدل رياضيمعادلات ميدانهاانرژي و تلفات

فصل چهارمتداخل امواج الكترومغناطيسي با شبكه‌هاي مخابراتياثرات الكترومغناطيسياثرات الكترواستاتيكيكاهش اثر تداخلفصل پنجمتأثير ميدانهاي الكترومغناطيسي 50هرتز بر جنين مرغ، قبل يا در حين انكوباسيونمقدمهشرح تحقيقنتيجه‌گيريفصل ششمميدانهاي الكترومغناطيسي ELF و سلامت انساناستانداردهاي حدود تابشاستانداردهاي حريم خطوط انتقال برق در ايراناندازه‌گيري شدت ميدانهاي ELFبحث و تفسير نتايج اندازه‌گيري شدت ميدان در مشهد مقدسپيشنهاداتفصل هفتماثر امواج الكترومغناطيسي در فركانسهاي قدرت بر انساناستانداردهاي ايمنيبررسي پارامترهاي EM در بدنآثا و سندرومهاي حاصلاثر امواج الكترومغناطيسي روي شيردهي گاوها و حيوانات ديگراثر ميدانهاي مغناطيسي فركانس پائينفصل هشتمبررسي آثار بيولوژيك خطوط انتقال و توزيع نيرو و مروري بر حد حريم مجاز اطراف آنپديده فيزيكياثرات بيولوژيكاثرات كرونا در محيط زيستاثرات ميدان مغناطيسي روي موجودات زندهبررسي شدت ميدانهاي الكتريكي در اطراف خطوط انتقال نيرو

چكيدهمقاله گردآوري شده در مورد بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تأثيرات آن: شامل قسمتهاي متنوع امواج و ميدانهاي الكترومغناطيسي، اندازه‌گيري ثابتهاي خط انتقال با استفاده از روشهاي تحليلي و اجزاء محدود، بررسي و تداخل امواج با شبكه‌هاي مخابراتي، راههاي كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتي انسان، بررسي حدود مجاز اطراف سيمهاي فشار قوي و جريم مجاز در ايران و ديگر موارد مي‌باشد.از آنجايي كه توسعه روزافزون صنايع و همچنين افزايش استفاده از تجهيزات رفاهي برق در واحدهاي مسكوني، توسعه و گسترش شبكه‌ها و افزايش ميزان توليد را بطور جدي باعث گرديده و گسترش شبكه‌ها انتقال، بوجود آورندة نوعي آلودگي بوده كه به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگي‌هاي ديگر است.در اين پروژه سعي شده كه مجموعه‌اي از تحقيقات انجام شده اثرات امواج الكترومغناطيسي در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوري شود و تا حدود عملي راههاي پيشگيري و كاهش اثرات بيان گردد.

مقدمهاهميت و نقش امواج الكترومغناطيسي از قديم‌الايام در زمينه‌هايي چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعي بوده كه همگان از آن واقف بوده‌اند ولي از آنجايي كه درس ميدانها و امواج يكي از دروس اختصاصي رشته مخابرات بوده كه به عنوان پايه دروس ديگر مهندسي الكترومغناطيسي تلقي مي‌شود و زمينه تخصصهاي مختلفي را مانند نظريه و تكنيك ميكروويو، آنتن، انتشارات امواج، نظير امواج الكترومغتاطيسي و غيره را فراهم مي‌سازد.امروزه نقش ميدان مغناطيسي در جوامع صنعتي بيش از پيش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهميت مي‌باشد. با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و طراحي و ساخت سيستمهاي متعدد در واقع هدف از آنها برداشتن قسمتي از مشكلات بشر بوده است، گرفتاريهاي، بيشتري عارض نسل بشر بوده است.صدمات نه تنها در تكنولوژي گسترده بلكه حتي در مقياسهاي كوچك مثل پرتوافكني ايزوتوپهاي دستگاههاي عكاسي كوچك – نيز بوجود آمده‌اند. صدمات وارده را مي‌‌توان به چهار قسمت تقسيم كرد:1 صدمات اقتصادي2 صدمات تكنولوژي3 صدمات جسمي4 صدمات روحي و روانيالبته خود صدمات روحي و رواني در نهايت منجر به صدمات جسماني مي‌شود و صدمات جسماني ممكن است در تمام حالات صدمات عصبي را شامل شوند.

فصل اولامواج الكترومغناطيسي] 1[اتمهاي يك ماده مي‌توانند بطريق مختلف از محيط اطراف خود انرژي جذب كنند. مثلاً اگر ماده‌اي در معرض تابش حرارت قرار گيرد تمام يا مقداري از انرژي حرارتي كه به ماده ميرسد، توسط اتمهاي آنها جذب ميشود و در نتيجه اتمها به حالت تهييج درمي‌آيند.هر يك از اتمهاي تهييج شده ممكن است در بازگشت به حال عادي خود، انرژي جذب شده را بصورت پرتوهايي از خود تابش كند، اين پرتوها را پرتوهاي الكترو مغناطيس گويند.اصطلاح الكترومغناطيسي بدان جهت است كه هر كدام از اين پرتوها همواره با دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي كه جهت آنها بر جهت حركت پرتو عمودند، همراه است.

مطالب دیگر:
🔑سینک طراحی شده در سالیدورک و کتیا🔑توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا🔑نقشه های اجرایی آبمیوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا🔑نقشه های اجرایی ابمیوه گیری طراحی شده با سالیدورک🔑نقشه های اجرایی دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا🔑نقشه های اجرایی دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک🔑نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا🔑نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک🔑شیپ فایل مناطق اداری کل ایران (iran-administrative)🔑شیپ فایل مناطق ساختمان های ایران (iran buildings)🔑شیپ فایل مناطق خط ساحلی کل ایران (iran coastline)🔑شیپ فایل مناطق بزرگراه های کل ایران (iran-highway)🔑شیپ فایل کاربری اراضی ایران (iran-landuse)🔑شیپ فایل موقعیت ایران (iran-location)🔑شیپ فایل ویژگی ها طبیعی ایران (iran-natural-features)🔑شیپ فایل مکان های ایران (iran-places)🔑شیپ فایل نقاط ایران (iran-points)🔑شیپ فایل نقاط مهم و خاص ایران (iran-points-of-interest)🔑شیپ فایل خطوط ریلی ایران (iran-railways)🔑شیپ فایل آبهای ایران (iran-Water)🔑شیپ فایل آبراه های ایران (iran-Water Way )🔑شیپ فایل جاده های ایران (iran-Roads)🔑نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا🔑نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک🔑دستگاه پانچ طراحی شده در سالیدورک و کتیا